VIKTIGT MEDDELANDE

Tillgången till e-tidskrifter är begränsad på grund av en hackerattack på en extern tjänst.

Det finns ingen prognos för hur länge det kan dröja innan detta kan vara åtgärdat.

Det går bra att klicka på länkar som vanligt i databaserna och i BrowZine, men tillgången till artiklar och tidskrifter för läsning är begränsad och det går tyvärr inte att säga på förhand vilka dessa tidskrifter är.

För beställning av artiklar, skriv direkt till medicinskabiblioteket@regionjh.se

Information senast uppdaterad : 2022-01-12


Ordböcker

Använd dig av ordböcker för att översätta dina sökord till engelska och för att hitta synonymer till orden.

Medicinska ordböcker

Svensk MeSH.

Medicinska ämnesord. Med hjälp av Svensk MeSH kan du hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Här får du även en engelsk översättning av dina sökord.

Förkortningen MeSH står för Medical Subject Headings, och är en ämnesordlista producerad av National Library of Medicine i USA. Den svenska översättningen, Svensk MeSH, är översatt av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Medicinsk ordbok

Sök bland medicinska termer. Registret grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.

Svenska ordböcker

Svenska.se

Sök samtidigt i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) och Svensk Ordbok (SO).

Rikstermbanken

Termer och begrepp från många ämnesområden. På svenska, Sveriges minioritetspråk, engelska, franska, tyska och ryska.

Svensk-engelska ordböcker

bab.la Lexikon

Här finns bland annat en svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok.

Engelska ordböcker

Merriam-Webster's Online Search

En engelsk ordbok där du bland annat kan få förklaringar till ordens betydelser samt förslag på synonymer.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)