COVID-19: 26/1 - 30/6 fungerar Medicinska biblioteket och Kliniskt Träningscentrum som vaccinationscentral.

Lokalen är STÄNGD för alla besök men bibliotekets verksamhet är fortsatt igång - det går att låna böcker, beställa artiklar, få hjälp med litteratursökningar mm.

Frågor till biblioteket : medicinskabiblioteket@regionjh.se

Frågor om vaccination och lokal : ulrica.jonsson@regionjh.se

Open Access

Open Access innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet utan kostnad för alla som vill läsa, citera eller ladda ner artiklarna. Några av fördelarna med att publicera Open Access är att publikationernas synlighet ökar, vilket ger större genomslagskraft och fler citeringar.

Det finns olika modeller för att publicera Open Access:

Gold:

Innebär att artikeln publiceras öppet tillgängligt på internet, men publiceringsavgifter, APC, kan förekomma.

Gold Open Access-tidskrifter har startats som ett alternativ till den traditionella tidskriftsmarknaden, och kännetecknas dels av att innehållet publiceras fritt tillgängligt på internet, samtidigt som författaren behåller upphovsrätten till sin artikel. I regel får författaren betala en publiceringsavgift, Article Processing Charge, APC, för att publicera artikeln i dessa tidskrifter. Andra Gold Open Access-tidskrifter täcker sina omkostnader genom exempelvis medlemsavgifter och stöd från forskningsinstitutioner.

Green:

Betyder att artikeln publiceras i en traditionell perenumerationsbaserad tidskrift som tillåter författaren att registrera en fulltextkopia av artikeln i en publikationsdatabas. Detta kallas också för parallellpublicering.

Hybrid:

Är en variant av Gold Open Acces och innebär att artikeln publiceras i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som också tar ut en publiceringsavgift, APC, för att publicera den vetenskapliga artikeln fritt tillgängligt på internet, medan övriga artiklar i tidskriften fortfarande kräver prenumeration för åtkomst. 

Hitta Open Access-tidskrifter

Du kan hitta Gold Open Access-tidskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ), en databas som listar Open Access-tidskrifter som är internationella, håller en hög vetenskaplig nivå och följer best practice standards som exempelvis peer review. Policyer för parallellpublicering kan du hitta i Sherpa Romeo, en databas som indexerar arkivpolicyer för traditionella förlag.

Kvalitetsgranskning, peer review, av Open Acces -tidskrifternas vetenskapliga innehåll fungerar på samma sätt som med traditionella tidskrifter - och precis som med traditionella tidskrifter så kan kvaliteten variera.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Innehåller tusentals Open Access-tidskrifter inom bland annat teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.

Sherpa RomeoSherpa Romeo

Forskare kan hitta policyer för parallellpublicering i Sherpa Romeo, en databas som indexerar arkivpolicyer för traditionella förlag.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)