Skriva och Publicera

Sidan med underkategorier är under uppbyggnad.

Att skriva en vetenskaplig artikel

Vad är en vetenskaplig artikel? / Umeå Universitet

Vad är en vetenskaplig artikel? / Karolinska Institutet

Information om publicering, Open Access och Bibliometri

Medicinska e-biblioteket / Luleå tekniska universitet

Ordböcker

Använd dig av ordböcker för att översätta dina sökord till engelska och för att hitta synonymer till orden.

Skriva referenser

Referenser används för att hänvisa till de källor du har använt dig av i din text. Det finns olika referensstilar att följa när du refererar, ta hjälp av en referensguide för att utforma referensen rätt.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)