Finansieringsmöjligheter i ny programperiod

Region Jämtland Härjedalen bjuder in alla intresserade till en förmiddag där vi diskuterar finansieringsmöjligheter för regionala projekt i Mellersta Norrland.

Torsdagen den 23 mars kl 9.00-12.00: Lokalen Storsjön, Köpmangatan 21, Östersund.

Anmälan görs via formulär nedan senast fredag 17 mars

Program:

9.00-9.30 Regionen välkomnar
- Det regionala utvecklingsansvaret
- Regionala utvecklingsstrategin och smart specialisering
- Finansiering

9.30-10.00 Tillväxtverket
- Kunskap, nätverk och finansiering
- ERUF-finansieringen
- Att bygga en ERUF-ansökan

10.00-10.30 Europeiska Socialfonden (ESF)
- Kunskap, nätverk och finansiering
- ESF-finansieringen
- Att bygga en ESF-ansökan

Fika

11.00-12.00 Mingla med Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket och ESF för att bolla tidiga projektidéer, boka tider för individuella projektidémöten, fråga om finansiering etc.

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.58.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se