Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​

I Jämtlands län är Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund anslutna till den nationella satsningen.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028.

Den regionala samverkans- och stödstrukturern, Social välfärd, samordnar det det regionala uppdraget av Yrkesresan. Det innebär samordning av det regionala genomförandet, kommunikation, planering och genomförandet av kursdagar, rekrytering och samordning av utbildare, kursadministration samt support för användarna.

Först ut är Yrkesresan Barn och unga. I juni 2022 fick arbetsledare/chefer i kommunerna information om Yrkesresan och det regionala genomförandet. Därefter har utbildare rekryterats och konton upprättats för de medarbetare som ska genomgå utbildningen med start november 2022.

Läs mer om Yrkesresan på SKR:s webb.

Yrkesresan logo

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se