Socialtjänstens samverkans- och stödstruktur (RSS)

Social välfärd utgör Jämtlands läns Regionala samverkans- och stödsstruktur (RSS Jämtlands län). Social välfärd, RSS Jämtlands län, verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling inom kommunernas socialtjänst, kommunala hälso- och sjukvård och andra närliggande områden.

Många av de utmaningar som socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför är gemensamma för kommunerna och många är också kopplade till regionens verksamhet. Genom samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser på länsnivå kan vi skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete.

Syftet med Social välfärd, RSS Jämtlands län, är att:

  • kunna ge kommunerna och regionerna verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap i verksamheterna

Film om utvecklingen av regionala- samverkans och stödstrukturer (SKR).

Läs mer om regionala- samverkan och stödstrukturer (SKR).

Läs mer om Social välfärds verksamheter, projekt och satsningar i Menylisten.

Information om interkommunala arenor och avtal finns här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se