FoU Jämt


FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom Jämtlands län kommuners socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård.

FoU Jämt är en del av Social välfärd/RSS Jämtlands län och arbetar på uppdrag av länets kommuner.

Välkommen till oss!


Aktuellt från FoU Jämt och nationell nivå


 • Ny FoU-medelsrapport publicerad - Makt och bemötande inom LSS i Jämtlands län
  Bengt Månström. Östersunds kommun har under 2020 genomfört ett FOU-medelsprojekt, Makt och bemötande inom LSS i Jämtlands län - En vinjettstudie med LSS-personal från fyra kommuner
  Ibland hör man talas om situationer inom vården som utmärks av att man som personal inte riktigt vet hur man ska bemöta en medborgare. Beroende på att olika saker som man har att ta hänsyn till står m...

 • Ny FoU-medelsrapport: Organisation för personalkontinuitet i hemtjänst -Utvecklingsprojekt i Krokoms kommun, Jämtlands län
  I Krokoms kommun pågick under 2012 - 2013 ett arbete med att införa lokala värdighetsgarantier. Arbetet handlade om att utifrån den nationella värdegrunden höja kvaliteten i äldreomsorgen, öka tydligh...
  Syftet med studien var att i projektform undersöka hur man i Krokoms kommun kan organisera för personalkontinuitet i hemtjänsten. Hur organiserar man för personalkontinuitet i hemtjänsten i andra komm...

 • BALANSERA MERA v. 40
  Socialstyrelsens återkommande kampanjvecka Balansera mera kring förebyggande av fallolyckor sker denna vecka!Det finns flera saker man själv kan göra för att förebygga fall:
  • Mat – ät näringsriktigt och...


 • Europeiska anhörigdagen 6 oktober
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till ett webbinarium för att uppmärksamma den nationella anhörigdagen och nyinstiftade European Carers Day.
  Målgrupp: politiker, chefer, personal, anhöriga och andra intresserade.Webbinariet sker på svenska, i programmet finns anmälningslänken.Länk till inbjudan. 

 • Äldre med demens upplever bristande respekt i hemtjänsten
  Detta kommer fram i en nationell undersökning som utgår från data i nationella brukarundersökningen för åren 2016 till 2018, som gjorts av Socialstyrelsen, populärvetenskaplig presentation går att läs...
Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se