Social välfärd

Bild på barn och vuxen

I Region Jämtland Härjedalen ingår vissa kommunala uppdrag där bland annat området Social välfärd finns med. Social välfärd utgör Jämtlands läns Regionala samverkans- och stödsstruktur (RSS Jämtlands län). Social välfärd, RSS Jämtlands län, verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling inom kommunernas socialtjänst, kommunala hälso- och sjukvård och andra närliggande områden.

Social välfärd handlar om att skapa ekonomisk och social trygghet för människor, jämlikhet i levnadsvillkor och god omsorg till de som behöver samhällets stöd. För att länets invånare ska må bra och kunna utvecklas är det viktigt med en väl fungerande välfärd. Trygga barn, vuxna och äldre är en bra grund för utvecklingen av vår region.

Vi vill sträva mot att utveckla en jämlik och jämställd social välfärd. Grundstrukturen i länet till stöd för kunskapsutveckling bygger på en upparbetad regional samverkan mellan kommunernas socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, skola, Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. För att stärka och vidareutveckla den sociala välfärden behöver vi knyta praktik, forskning och kunskap hos våra medborgare närmare varandra.

Social välfärd, RSS Jämtlands län, samordnas av en länssamordnare som har det övergripande ansvaret för de utvecklingsprocesser, verksamheter, projekt och arenor som ryms inom Social välfärd, RSS Jämtlands län.

I Social välfärd, RSS Jämtlands län, ingår:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se