Kompetens och arbetsmarknad

En samverkan mellan arbetsliv och utbildning skapar förutsättningar för livslångt lärande och säkerställer därmed regionens kompetensförsörjning.

Tillgång till rätt kompetens i arbetslivet är en förutsättning för tillväxt i vår region. Målet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden sker genom effektiva och väl fungerande arbetssätt. Det innebär att arbetsliv och utbildning samverkar för att säkerställa regionens kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

För att lyckas med arbetet jobbar vi bland annat med arbetsmarknadsprojekt, samordning gällande utbildningsfrågor för både barn och vuxna, kurs- och konferensverksamhet samt övergripande regionala kompetensförsörjningsfrågor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se