Strategi och samverkan

Vi verkar för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från offentliga organisationer, näringsliv och intresseorganisationer. Här ser vi även hur vi kan verka på ett strategiskt sätt framåt.

En man och en kvinna pratar med varandra

Se mer information på respektive satsnings sida: