Avslutade insatser

Här hittar du information om insatser som vi på Energikontoret arbetat med.

 • BUILD2LC
  Läs mer på www.interregeurope.eu/build2lc
 • Noder
  Projektet regionala noder är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet som är en del av det Nationella regionalfondsprogrammet pågick till 2021. Syfte med satsningen var att informera små och medelstora företag om de stöd till energieffektivisering som finns och vara behjälpliga vid ansökan av dessa. Energikontoren hjälpte till att leda företaget vidare för att fler energieffektiviseringsåtgärder skulle genomföras på företagen.
  Se resultatbild här Pdf, 247.8 kB.
 • Coacher för energi och klimat
  Var en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).
  Coacherna fanns i ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten, vilket möjliggjorde att coachningen kunde ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågick till och med maj 2021. I programmet kombinerades enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta fick företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.
 • Energieffektiviseringsnätverket
  Energieffektiviseringsnätverken var regionala företagsnätverk där små och medelstora företag fick hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken bestod av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). Nätverken startade under 2016 och pågick i fyra år.