Pressrum

Här har vi samlat information som riktar sig särskilt till massmedier. Informationen ska underlätta bevakningen av vad som händer i Region Jämtland Härjedalen.

Vi hjälper massmedier att få kontakt med ansvariga och sakkunniga inom olika områden och kan också hjälpa till med logotyper, pressbilder och annat informationsmaterial.

Pressmeddelanden:

Nedan visas aktuell månads pressmeddelanden. Behöver du se annan månad, välj månad i menyn till höger.

Presskontakt:

Du når oss via press@regionjh.se. Vid brådskande ärenden kontakta Region Jämtland Härjedalens kommunikationsdirektör Sara Nilsson på telefon: 070-36 46 782.

HANDLINGAR:
För att begära ut allmänna handlingar kontaktas registrator via e-post: region@regionjh.se.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se