Protokoll och möteshandlingar

Äldre protokoll och möteshandlingar t.o.m 2016-12-31:

Arbetsutskottet
Gemensamma nämnden för upphandling
Patientnämnden
Pensionärsråd
Regionala utvecklingsnämnden
Regionens samverkansråd
Region-/landstingsfullmäktige
Region-/landstingsstyrelsen
Tillgänglighetsråd
Utskottet för ekonomi
Utskottet för hälso- och sjukvård
Utskottet för infrastruktur
Utskottet för personal
Vårdvalsnämnden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se