Reparation av syrgastank på sjukhusområdet kommer medföra dimmoln och avstängd gångväg

Tanken som förvarar medicinsk syrgas på Östersunds sjukhus ska repareras. Som ett led i det kommer Fastighetsenheten att tömma tanken, som står i hörnet vid Tysta vägen (bredvid lastkajen). Tömningen sker tisdagen den 22 november.

Kommer tömningen märkas av på något sätt?

Eftersom gasen som släpps ut är flera hundra minusgrader så kan det bli en reaktion i form av ett dimmoln när gasen möter utomhusluften. Tömningen påbörjas klockan 18.00, och kommer att pågå i cirka 1–2 timmar. Gasen som släpps ut är ren syrgas och innehåller så klart inte något ämne som påverkar hälsan på negativt sätt. Däremot har den vita färgen på dimmolnet ett utseende som kan riskera att tolkas som brandrök.

Avspärrning av gångvägen

Från och med måndagen den 21 november kommer gångvägen mellan Köpmangatan och Tysta vägen (längs staketet vid kyrkogården) vara avstängd med grindar. Det kommer att finnas tydlig skyltning på plats. Avspärrningen kommer att vara kvar tills reparationen av syrgastanken är klar. I nuläget går det inte att säga hur lång tid det tar.

Vi ber om överseende med de eventuella störningar som det här medför.

Text: Fastighetsenheten.

0 av 0 gillar detta