Klamydiatest via nätet utökas med gonorré

I november 2016 blev det möjligt att göra klamydiatest via nätet i Jämtland Härjedalen. Den 1 mars i år utökas testet till att även innefatta gonorré

– Ett syfte med att införa klamydiatest via nätet var att underlätta för fler att både våga och kunna testa sig om de har haft oskyddat sex. Bland annat kan ett hinder vara att en bor geo-grafiskt sett långt ifrån en mottagning. På mindre orter kan det också upplevas känsligt att besöka sin hälsocentral för att få testet utfört. Att bidra med en alternativ provtagningsmöjlig-het och underlätta provtagning är alltså ett led i arbetet med jämlik vård i hela länet, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen och tillägger:

– Erbjudandet om att beställa klamydiatest via nätet har tagits emot väl bland invånarna. Bland annat har vår förhoppning om att fler killar ska vilja testa sig har till del infriats, men fortsatt arbete måste fortgå för att ännu fler ska testa sig. Eftersom gonorrétest generellt införs i samband med klamydiatest, vill vi självklart utöka e-tjänsten till att innefatta även det. 

Nationellt sett har länet länge haft högt antal anmälda fall av klamydia räknat per 100 000 invånare, men sedan 2015 har det skett en tydlig minskning (från 551 fall till 385 fall /100 000 invånare). Samtidigt har länet legat klart lägst vad gäller antalet rapporterat fall av gonorré, sannolikt beroende på fåtal prover och avsaknad av modern teknik. Nu införs modern DNA teknik samtidigt som provtagningen ökar vilket sannolikt kommer leda till att fler fall av gonorré kommer upptäckas i länet.


Testet är enkelt, smidigt och gratis – och går till såhär:

  • Du måste ha fyllt 15 år och vara folkbokförd i Jämtland Härjedalen. 
  • Logga in på 1177.se och beställ hem testet via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Testet skickas i ett anonymt kuvert till adressen som du är folkbokförd på, om du inte anger annan adress i beställningsformuläret.  
  • I kuvertet finns den utrustning och instruktion som behövs, samt ett svarskuvert.
  • Skicka in provet i det portofria svarskuvertet inom 24 timmar från att du tar provet. 
  • När analysen är färdig kan du läsa provsvaret genom att logga in på 1177.se igen. 
  • Om testet visar positivt resultat blir invånaren kontaktad av hud- och könsmottagningen.

Den som inte vill göra testet via nätet kan så klart fortfarande testa sig på en hälsocentral, ungdomsmottagningarna eller Hud- och könsmottagningen.

Läs mer om klamydia, gonorré och provtagning på:
1177.se/jamtland-harjedalen

Text: Linda Henriksson

0 av 0 gillar detta