En person står mot en gul bakgrund och ler stort in i kameranFörstora bilden

Henrik Jonsson

Folkfest och hälsosatsning

Det blir inget Special Olympics World Winter Games 2021, men det innebär inte att det inte händer någonting alls på den fronten. Den 1–4 februari genomförs Special Olympics Sweden Invitational Games. Det var egentligen tänkt som en slags testspel och en förfest inför världsspelen 2021, men nu får man istället se det som ett startskott för den hälsosatsning som Svenska Parasportförbundet initierat. Och en riktig folkfest kommer det att bli! Över 300 deltagare från cirka 20 länder möts i tävlingar med hundra procent idrottsglädje som grund.

Behovet av en omfattande hälsosatsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning är stort, det handlar om rätten till fysisk aktivitet och en god hälsa! En satsning på ett ökat antal parasportare och en inkluderande folkhälsa är en investering i ökad livskvalitet.

Vårdpersonal volontärer

I samband med tävlingarna kommer hälsokontrollerna ”Healthy Athletes” att för första gången genomföras i Sverige. Det är Special Olympics som skapat denna dotterorganisation, och förutom gratis hälsoundersökning erbjuder man tävlingsdeltagarna anpassad information om kost, levnadsvanor och hälsa. Både de tävlande och boende på några av regionens kommunala LSS-boenden får en möjlighet att kontrollera sin syn, hörsel, munhälsa och andra funktioner med hjälp av specialutbildade frivilliga med medicinsk kompetens. Det här sker under tre dagar i form av hälsoscreenings i Mittuniversitetets lokaler. Studier visar att hälsoläget tyvärr är generellt sämre för den här gruppen jämfört med populationen för övrigt. Från Region Jämtland Härjedalen kommer volontärer i form av vårdpersonal genom detta att få en unik chans till utbildning om målgruppen och de hälsoproblem som finns.

Bidraga till förbättrat hälsoläge

Henrik Jonsson är regionens projektledare och han ser mycket fram emot att få se tävlingarna med egna ögon.

- Det ska också bli spännande att följa hälsoundersökningarna som volonärorganisationen Healthy Athletes ska genomföra. Healthy Athletes gör i mina ögon en mycket viktig insats för individer med intellektuell funktionsnedsättning. Att vi som hälso- och sjukvårdsorganisation får möjlighet att samarbeta med dem, universitetet och kommunen vid något som aldrig tidigare arrangerats i Sverige känns spännande. Jag tror att vi kommer att lära oss mycket av detta och att erfarenheterna sannolikt är något som kan komma regionens patienter till nytta.

Henrik Jonsson berättar att i de nätverk som man arbetat inom har man försökt hitta möjligheter till fortsatt eller fördjupat samarbete. Oavsett vilken organisation man representerat så finns det ett gemensamt intresse att förmedla bilden av Jämtland Härjedalen.

- Alla inblandade har givetvis varit mycket besvikna att det inte blev något OS. Men de tävlingar som nu ändå kommer att arrangeras upplever jag har fört olika regionaktörer närmare varandra i syfte att samarbeta kring en viktig fråga, konstaterar Henrik Jonsson vidare och fortsätter;- Tävlingarna belyser för några dagar en grupp människor som normalt sett är väldigt undanskymda. Om tävlingarna ökar våra kunskaper och medvetenheten om dem, bidrar till ett förbättrat hälsoläge och ökar samarbetet mellan olika regionaktörer så är vi i slutändan alla vinnare i mina ögon.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 5 gillar detta