Staare 2018

Staare 2018 var ett jubileumsår för att fira minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie. Detta hölls i februari 1918 i Östersund, som heter Staare på sydsamiska.

Höjdpunkten under året var festivalveckan 5–11 februari då samiska organisationer samlades för möten, firande, föredrag och kulturella aktiviteter öppna för allmänheten, bland annat i samarbete med lokala aktörer.

Region Jämtland Härjedalen som samisk förvaltningsmyndighet deltog genom att uppmärksamma och diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor samt lyfta fram samisk kultur.

De flesta av programpunkterna filmades och finns att se här:

Region Jämtland Härjedalens föreläsningar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se