Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Välkommen till samrådsmöte under 2022!

Mötestider samiskt samråd 2022:

  • 23 februari kl.13:00-16:00, digitalt via Teams
  • 16 maj kl.13:00-16:00, Gaaltije
  • 6-7 oktober, lunch-lunch, lokal okänd
  • 20 decmeber, kl.13:00-16:00

Målgrupp: Alla som identifierar sig som samer och hör hemma i länet

Dagordning meddelas senast en vecka före mötet. Övriga frågor är välkomna, meddela gärna i förväg så gör vi plats i dagordningen.

Anmälan till anna.astrom@regionjh.se. Vid anmälan får du också alla möteshandlingar.

Det går bra att delta via videolänk.

Buerie båeteme!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se