Medicinska biblioteket

Tidsskrifter/E-böcker

På den här sidan kan du hitta både elektroniska och tryckta tidskrifter som vi prenumererar på. För att få tillgång till de elektroniska tidskrifterna fordras att du är uppkopplad på landstingets nät eller använder landstingets proxyserver. Behöver du hjälp - kontakta Medicinska biblioteket. Se länk nedan

Nytt i EIRA-upphandlingen

Som vanligt har inför det nya året några förändringar i Eira-upphandlingen skett. På det stora hela utökas antalet publikationer, även om prenumerationen på några få publikationer har avslutats. Det ökade utbudet beror framförallt på att vissa förlag nu ger tillgång till fler titlar än förut.

Att hitta en tidskriftsartikel

EDS - EBSCO Discovery Service.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Katalog för elektroniska tidskrifter som ingår i EIRA-upphandlingen och för bibliotekets egna prenumerationer. Du kan söka både elektroniska tidskrifter och tidskriftsartiklar här.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Elektroniska tidskrifter med fri access

Free Medical Journalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Elektroniska tidskrifter med fri access.

Dagens Medicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2005 och framåt.

Läkartidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 1990 och framåt (fulltext från och med 1996)

Läkemedelsvärldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Numera endast tillgänglig via webben

Socialmedicinsk tidskrift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fulltext från och med 2007)


E-böcker

AccessMedicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster E-böcker och andra resurser.

AccessAnesthesiologylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Harrison´s Priciples of Internal Medicine. Digital Editionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Endast för regionsanställda

E-böcker från Springer förlaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författningshandboken on-linelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Endast för regionanställda 

FreeBooks4Doctorslänk till annan webbplats. Medicinska e-böcker - fritt tillgängliga

Global Library of Women's Medicinelänk till annan webbplats. E-böcker med inriktning på kvinnomedicin - fritt tillgängliga

 

Att skriva en vetenskaplig artikel

Vad är en vetenskaplig artikel?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Umeå Universitet

Vad är en vetenskaplig artikel?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Karolinska Institutet


(OBS! Endast för bibliotekspersonal)