Medicinska biblioteket

Medicinska Biblioteket efterlyser prisjägare!

Vad vet du om ditt sjukhusbibliotek? Tävla och vinn!

Hur blir du prisjägare? Dina jaktmarker är Medicinska Bibliotekets hemsida. Många av tävlingssvaren finner du bland länkarna där. Medlem i jaktlaget blir du genom att svara på frågorna nedan.

Lämna din lösning till Medicinska Biblioteket senast måndag 30 november. Bland de som har lämnat in rätta lösningar lottar vi ut ”jakttroféer” dvs fina priser.

Tävlingen riktar sig endast till dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen.

Enväldiga domare: Bibliotekarierna. Obs! Besluten kan inte överklagas.

Fråga 1
När kan du reservera en bok på Medicinska Biblioteket, Östersunds sjukhus?
Fråga 1Fråga 2
Vad heter världens största biomedicinska databas?
Fråga 2Fråga 3
Vad är MeSH?
Fråga 3Fråga 4
Hur många medicinska tidskrifter innehåller det elektroniska biblioteket – E-biblioteket?
Fråga 4Fråga 5
Medicinska Biblioteket tillhandahåller AllAlert, men vad är det?
Fråga 5Fråga 6
Medicinska Biblioteket erbjuder EDS - EBSCO Discovery Service, men vad gör du där?
Fråga 6Fråga 7
Beslutsstödet UpToDate är:
Fråga 7(OBS! Endast för bibliotekspersonal)