Veckans ebok

Låneregler

Medicinska bibliotekets böcker är avsedda för dig som anställd av Region Jämtland Härjedalen, LP4U-student (läkarkandidat), studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.


Den normala lånetiden är 25 arbetsdagar (helger eller andra dagar vi har stängt räknas inte in i låneperioden) med möjlighet till förlängning.


Vi tillämpar inga avgifter. Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material kan låntagaren bli ersättningsskyldig.
Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.


(OBS! Endast för bibliotekspersonal)