Låneregler

Medicinska bibliotekets böcker är avsedda för dig som anställd av Region Jämtland Härjedalen, LP4U-student (läkarkandidat), studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.


Den normala lånetiden är 25 arbetsdagar (helger eller andra dagar vi har stängt räknas inte in i låneperioden) med möjlighet till förlängning.


Vi tillämpar inga avgifter. Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material kan låntagaren bli ersättningsskyldig.
Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.


1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)