COVID-19: 26/1 - 30/6 fungerar Medicinska biblioteket och Kliniskt Träningscentrum som vaccinationscentral.

Lokalen är STÄNGD för alla besök men bibliotekets verksamhet är fortsatt igång - det går att låna böcker, beställa artiklar, få hjälp med litteratursökningar mm.

Frågor till biblioteket : medicinskabiblioteket@regionjh.se

Frågor om vaccination och lokal : ulrica.jonsson@regionjh.se

Låneregler

Medicinska biblioteket är till för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund, studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården.


Den normala lånetiden på böcker är 25 arbetsdagar (helger eller andra dagar vi har stängt räknas inte in i låneperioden) med möjlighet till förlängning.


Vi tillämpar inga avgifter. Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material kan låntagaren bli ersättningsskyldig.
Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)