ClinicalKey är en samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.
Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.

Under valet Browse kan du välja Clinical overviews där du kan söka på diagnos eller ämnesområde.

Om du sitter på regionens interna nätverk kan du använda länken via Medicinska bibliotekets hemsida för att nå resurser som ingår i bibliotekets prenumeration, bland annat över 600 medicinska e-tidskrifter.

Klicka här för att komma till ClinicalKey

Om du skapar ett konto i ClinicalKey kan du även logga in och ta del av alla resurser när du sitter på externt nät: www.clinicalkey.com
Med det kontot behöver du inte använda OpenAthens (klicka här för mer information om OpenAthens).

ClinicalKey finns som app och för att kunna använda appen måste du registrera ett ClinicalKey-konto.

Skapa ett konto och kom igång med appen - Klicka här för manual.

Även om du bara använder ClinicalKey på dator inom regionens interna nätverk finns många fördelar med att skapa ett eget konto eftersom du bland annat kan spara artiklar som du sedan snabbt kommer åt när du behöver informationen. Du behöver inte söka efter samma sak gång på gång! Du kan även importera bilder direkt till presentationer, exempelvis till PowerPoint.

Elsevier Healthcare Hub: Vaccine Toolkit

This Vaccine Toolkit provides the latest evidence-based information about vaccines approved for use to prevent COVID-19 infections. View vaccine drug monograph information as well as patient education resources. Free to access

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)