Kurs och konferens verksamhet har upphört

Vi tackar för ett gott och givande samarbete genom åren.


Med vänlig hälsning

Gitte Moe och Lotta RydowFör mer information kontakta Elin Nirjens, områdeschef

elin.nirjens@regionjh.seREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se