Internutbildningar för dsk/ssk inom regional och kommunal primärvård i Region Jämtland Härjedalen

Kursanmälan

Hantera prenumeration

Följande kurser är öppna för anmälan:

Följande kurser är på gång:


Datum för fortbildningsdagar 2022

18 & 19 januari

22 & 23 mars

17 & 18 maj

13 & 14 september

15 & 16 november

(med reservartion för ändring av datum)


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se