Vill du hjälpa till och arbeta med vaccination mot covid-19?

Vaccinationer mot covid-19 har nu inletts i liten skala, men i takt med att leveranserna ökar kommer vi vaccinera fler. Vi söker nu extra personal som har behörighet att ge läkemedel men även personer som kan tänka sig att hjälpa till med kringuppgifter under vaccinationerna.

Tack för alla ansökningar!

På grund av högt antal inkommande intresseanmälningar har vi stängt anmälningsformuläret tills vi hunnit hantera alla inkomna svar. Vi kommer att öppna formuläret igen om vi har ytterligare behov av extra personal.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se