Hjälp att sluta med tobak

På din lokala hälsocentral finns det tobaksaavänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Remiss behövs ej.

HÄLSOCENTRALER

Brunflo hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Lena Sörensson
Tel: 063-14 20 17
Tobaksavvänjare Carina Nordin
Tel: 063-14 20 17

Bräcke hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Mia Horneij
Tel: 0693-166 13

Frösö hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Maude Martin
Tel: 063-14 23 00

Diplomerad tobaksavvänjare Henrik Modin
Tel: 063-14 23 00

Funäsdalens hälsocentral
Saknas

Svegs hälsocentral
Saknas

Föllinge hälsocentral
Tobaksavvänjare  Kerstin Persson Moberg
Tel: 0645-71 51 30

Gäddede hälsocentral (Närvård Frostviken)
Saknas

Hallens hälsocentral
Tobaksavvänjare  Tina Svendsen
Tel: 0643-44 55 00

Myrvikens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Johanna Magnusson
Tel: 0643-44 55 20

Hammarstrands/ Stuguns hälsocentral, Ragunda, Bispgården 
Diplomerad tobaksavvänjare  Lotten Albertsson
Tel: 0696-682 502

Hede/Vemdalen, Fjällhälsan
Diplomerad tobaksavvänjare  Lena Olsson
Tel: 0684-160 00

Hoting, Nya Närvården AB
Diplomerad tobaksavvänjare Christine Alstergren
Tel: 0671-71 66 80

Järpens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Ingrid Halvarsson
Tel: 0647-165 50

Diplomerad tobaksavvänjare  Hanna Fjellner Tjänstledig
Tel: 0647-165 50

Krokoms hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Malin Cooper
Tel: 0640-166 00

Diplomerad tobaksavvänjare  Marit Åberg
Tel: 0640-166 00

Kälarne hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Berit Nordlund
Tel: 0696-166 60

Lugnviks hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Ingela Lindström
Tel: 063-14 22 75

Tobaksavvänjare Linda Jonsson
Tel: 063-14 22 75


Lits hälsocentral
Saknas

Odensala hälsocentral
Diplomerd Tobaksavvänjare  Maria Jönsson
Tel: 063- 14 22 00

Diplomerad tobaksavvänjare Elin Ström
Tel: 063-14 22 00

Diplomerad tobaksavvänjare Sara Roos
Tel: 063-14 22 00

Tobaksavvänjare Emelie Andersson
Tel: 063-14 22 00


Strömsunds hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare Sofia Sannemo  Föräldraledig
Tel: 0670-166 00  

Backe hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Anna-Märta Gunneriusson
Tel: 0624-51 20 60 

Stuguns hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Lotten Albertsson. 
Tel: 0696-68 25 10

Svenstaviks hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare  Annika Törnblom
Tel: 0687-166 1

Zätagränds hälsocentral

Tobaksavvänjare Anna Åkerman
Tel: 063-14 21 28

Hälsocentralen Ripan
Diplomerad tobaksavvänjare Lina Jönsson
Tel: 063- 663 10 00

Diplomerad tobaksavvänjare Linda Jonsson
Tel. 063- 663 10 00

Åre hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Sofia Bylund
Tel: 0647- 166 00


ÖSTERSUNDS SJUKHUS

Psykiatrin ECT- mottagningen/öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad tobaksavvänjare Hanna Helgesson
Tel: 063-15 36 16

Psykiatrin ECT- mottagningen/ öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad Tobaksavvänjare Gunilla Björling
Tel: 063- 15 69 49

Lungavdelning 14
Diplomerad tobaksavvänjare Sylvia Einarsson
Tel: 063-15 31 24

Diplomerad tobaksavvänjare Stina Lundhag
Tel: 063-15 31 24/ 15 31 14

Reumatologmottagningen
Diplomerad tobaksavvänjare Christina Sandberg
Tel: 063-15 48 61

Hjärtenheten
Tobaksavvänjare Urban Bouvin
Tobaksavvänjare Jacob Vackdahl
Tel: 063-15 30 00


ÖVRIGA

Företagshälsovården Priserva AB Sveg
Diplomerad tobaksavvänjare Kicki Fabricius
Tel: 070-383 62 91

Företagshälsa Hälsorum Offerdal
Diplomerad Tobaksavvänjare Siv Eveby
Tel: 070- 594 63 24

Strömsundshälsan
Tobaksavvänjare Veronica Magnusson
Tel: 0670-12 725
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se