HBTQI-certifierad verksamhet

Ungdomsmottagningarna - Noeredåastoehtimmieh

Få hjälp med

På Ungdomsmottagningarna arbetar barnmorskor, undersköterska/receptionist, kuratorer och läkare.

En kurator/psykolog kan hjälpa till om du till exempel

Eller något annat som känns viktigt för dig.

 

En barnmorska kan hjälp dig om du till exempel

Eller något annat som känns viktigt för dig

Vi har tystnadsplikt. Besöken är gratis.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se