Är du 13–22 år och funderar eller är orolig över något? Kanske något med kroppen eller hur du mår? Då kan du få hjälp hos oss. Kille, tjej, transperson eller icke binär - vi finns för dig. Alla besök är gratis.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se