Hälsocentraler, distriktssköterskemottagningar och turistläkarmottagningar

Om du behöver komma i kontakt med din hälsocentral eller någon av våra mindre hälsomottagningar så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se.

Länkarna nedanför tar dig till respektive hälsocentral kontaktuppgifter på 1177.se.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se