Mycket folk i biblioteket vecka 38 - vecka 39

Inför en kommande upphandling använder ett antal leverantörer av sjukvårdsprodukter Kliniskt träningscentrums och bibliotekets lokaler den 20 september till och med 30 september

Det kommer att vara mycket folk i rörelse, högre ljudvolym och utställnings/demonstrationsprodukter utplacerade i alla rum, även i biblioteket.

Du är som vanligt varmt välkommen hit, men det kommer att vara lite trångt.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se