Trygg och säker hemma

Modell för samverkan mellan kommuner och primärvård i Jämtlands län

Syftet med modellen är att i ett tidigt skede finna äldre personer med skörhet och genom hembesök identifiera risker och behov. Därefter planeras åtgärder och uppföljning. Målet är att de äldre i vårt gemensamma geografiska område ska känna sig trygga med den vård och omsorg som vi ger.

Modellen Trygg och säker hemma har hämtats från projektet Multi7, ett samarbete mellan Umeå kommun och landstinget i Västerbotten. Geriatriskt stöd har stöttat två piloter för att anpassa modellen till förhållandena i Jämtlands län.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se