Vaccination covid-19, influensa och pneumokocker

Sedan oktober 2023 finns ett uppdaterat covid-19 vaccin tillgängligt, anpassat till de undervarianter av omicron som cirkulerar nu. Pfizers Comirnaty XBB.1.5 är ett mRNA-vaccin som, i olika beredningar, kan ges till individer från 6 månaders ålder. Senare under vintern kommer även ett proteinbaserat vaccin från Novavax – Nuvaxovid - som kan ges till dem som önskar om de är 31 år eller äldre.

Nedan finns en samling dokument som kan underlätta för dig som vaccinerar alternativt planerar vaccination