Riktlinjer för influensa och rekommendationer för pneumokockvaccination

Årets Riktlinjer för 2022-års influensavaccination i Region Jämtland Härjedalen är nu publicerade. Även rekommendationerna för pneumokockvaccination är uppdaterade.

Några av nyheterna gällande influensavaccineringen

  • Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 – tidigare från v 16
  • Fluad Tetra, ett nytt upphandlat förstärkt influensavaccin rekommenderas till personer som är 65 år och äldre och bor på SÄBO eller har hemsjukvård.
  • Till vuxna kan både standarddos influensavaccin (VaxigripTetra®) eller förstärkt influensavaccin (FluAd Tetra) ges samtidigt med vaccin mot covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax)

Riktlinjer för 2022-års influensavaccination Region Jämtland Härjedalen

Rekommendationer om pneumokockvaccination

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se