Anmäl dig som sentinelprovtagare för influensa
och covid-19

Sentinelövervakningen bidrar med mycket värdefull information om det aktuella lokala covid-19 och influensa läget till sjukvården, allmänheten och nationella myndigheter. Några enheter i länet har en lång tradition att delta men fler behövs för att få ett ännu bättre underlag! Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner, inklusive barnkliniker, är välkomna att delta!

De kliniker som anmäler sig som sentinelprovtagare tar varje vecka näsprover från patienter med influensaliknande symtom eller akut respiratorisk infektion. Proverna skickas portofritt till Folkhälsomyndigheten och analyseras kostnadsfritt för covid-19 och influensa med PCR-teknik. Klinikerna ersätts med 50 kr/prov för maximalt fem patienter per vecka. Det går bra att ta fler prover, analysen utförs gratis, men ingen extra ersättning utgår. Provtagningsmateriel skickas ut i samband med anmälan till sentinelprovtagningen. Provtagningen startade redan v 40.

Provsvar ges för alla patienter men med reservation för fördröjning jämfört med ordinarie diagnostik. Sentinelprovtagningen ska inte användas för eller ersätta diagnostiska syften. Om provsvaret behövs för handläggning av patienten ska provet istället skickas till det kliniska mikrobiologiska laboratorium som används för rutindiagnostik.

Sentinelövervakning för influensa och covid-19

Här anmäler ni er

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se