Hälsoinformatörer

Kompetensteam för migrationshälsa, som är en del av Folkhälsoenheten på Region Jämtland Härjedalen, arbetar för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i befolkningen.

Vi erbjuder därför en kostnadsfri Hälsoinformatörsutbildning En Hälsoinformatör vägleder, inspirerar och stöttar människor att bibehålla eller att förbättra sin hälsa. Utbildningen ger en ökad kunskap i flera olika hälsoteman.

Efter avslutad utbildning får Hälsoinformatören ett intyg och kan sedan fritt sprida informationen. Uppdraget är ideellt och för att fortsatt få kompetensutveckling bjuds alla in till regionens nätverk för Hälsoinformatörer.

Inbjudan till utbildning Pdf, 686.8 kB, öppnas i nytt fönster.