Hälsoguider

Lokala/ integrationsfrämjande insatser som är viktiga för hälsan, mer info på respektive kommunlänk.

Det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa för en jämlik hälsa!

Region Jämtland Härjedalen driver därför arbetet med Hälsoguider som via kunskap och dialog vägleder, inspirerar och stöttar människor till att må bra. Hälsoguiderna genomför kostnadsfria träffar och föreläsningar på deltagarnas modersmål.

En Hälsoguide ger inte egna hälsoråd och är inte legitimerad sjukvårdspersonal. Från år 2021 är Hälsoguidsarbetet en del av Antistigmaprojektet som finansieras av Folkhälsomyndigheten och drivs av Folkhälsoenheten/ Kompetensteam för migrationshälsa Region Jämtland Härjedalen

Patientmaterial: Boka en hälsoguide Pdf, 777.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoguiderna utgår utifrån en manual med olika teman som ni kan ta del av här: