E-frikort - Frågor och svar

 • Varför behöver jag ett pappersfrikort nu när systemet är elektroniskt?
 • Jag har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?
 • Kommer jag att kunna ändra giltighetstiden på mitt frikort genom att stryka mina gamla besök?
 • Kommer jag fortfarande att kunna ta ett frikort på delbetalning?
 • Ska jag slänga mitt högkostnadskort som jag har stämplar i?  
 • Jag har stämplar/kvitton från besök i ett annat landsting/region eller privat vårdgivare som ännu inte är ansluten till e-frikortssystemet. Finns dessa med?
 • Jag har ett frikort som är utfärdat av Region Jämtland Härjedalen eller från en av deras privata vårdgivare. Hur gör jag för att få ett e-frikort?
 • Hur vet jag om en privat vårdgivares avgifter kommer med i e-frikortssystemet?
 • Jag har gjort besök utanför länet eller hos privat vårdgivare som inte är ansluten och tror att jag har kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur kontrollerar jag det?
 • Personalen sade vid mitt senaste besök att jag kommit upp i frikort men jag har ännu inte fått något. Vad är fel?
 • Hur hanteras mina personuppgifter?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se