WHO listar vaccinskepsism som ett av tio hot mot världshälsan 2019

Skepsis inför vaccinationsprogram är ett hot mot det framgångsrika arbetet att förhindra sjukdomar som kan undvikas med hjälp av vaccination. Vaccin förebygger 2-3 miljoner dödsfall årligen globalt och är en av de mest kostnadseffektiva insatserna att förhindra sjukdom.

Anledningen till att den enskilde väljer att inte vaccinera är komplex konstaterar WHO SAGE Working group on vaccine hesitancy men framhåller att lokal hälsovårdspersonal är den grupp som innehar det högsta förtroendet och inflytandet när det gäller enskilda människors beslut omkring vaccination. Den lokala hälsovårds-personalens arbete behöver fortlöpande stöd att förmedla tillförlitlig och trovärdig information om vacciner och vaccination.

Text: WHO (Anna Lundmark)

0 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se