Statistik och rapporter

Folkhälsan vill göra det enkelt för dig som vill hitta statistik och rapporter inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här hittar du ett antal dokument, både från ett regionsperspektiv och från andra myndigheter/organisationer.

Statistik

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014
Länsrapport​ Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunrapporter
Berg Pdf, 947.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Bräcke Pdf, 948.5 kB, öppnas i nytt fönster. 
Härjedalen Pdf, 934 kB, öppnas i nytt fönster. 
Krokom Pdf, 908.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ragunda Pdf, 903.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Strömsund Pdf, 971.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
Åre Pdf, 866.3 kB, öppnas i nytt fönster. 
Östersund Pdf, 917.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2010
På länsnivå Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunrapporter 
Berg Pdf, 873.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Bräcke Pdf, 752.5 kB, öppnas i nytt fönster. 
Härjedalen Pdf, 752.7 kB, öppnas i nytt fönster. 
Krokom Pdf, 808.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
Ragunda Pdf, 775 kB, öppnas i nytt fönster. 
Strömsund Pdf, 750.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Åre Pdf, 926.8 kB, öppnas i nytt fönster.  
Östersund Pdf, 928.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-----------------------------------------------------------------------------

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014
Länsrapport​ Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunrapporter
Berg Pdf, 947.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Bräcke Pdf, 948.5 kB, öppnas i nytt fönster. 
Härjedalen Pdf, 934 kB, öppnas i nytt fönster. 
Krokom Pdf, 908.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ragunda Pdf, 903.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Strömsund Pdf, 971.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
Åre Pdf, 866.3 kB, öppnas i nytt fönster. 
Östersund Pdf, 917.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2010
På länsnivå Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunrapporter 
Berg Pdf, 873.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Bräcke Pdf, 752.5 kB, öppnas i nytt fönster. 
Härjedalen Pdf, 752.7 kB, öppnas i nytt fönster. 
Krokom Pdf, 808.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
Ragunda Pdf, 775 kB, öppnas i nytt fönster. 
Strömsund Pdf, 750.4 kB, öppnas i nytt fönster. 
Åre Pdf, 926.8 kB, öppnas i nytt fönster.  
Östersund Pdf, 928.1 kB, öppnas i nytt fönster.

--------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------