Skolelevers drogvanor

Enkäten ´Skolelevers drogvanor´ utförs årligen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning på ett riksrepresentativt urval elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten innefattar frågor om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel, men även frågor kring attityder och tillgänglighet. År 2008 genomfördes en totalundersökning av skolelevers drogvanor i Jämtlands län och planer har funnits på att genomföra en totalundersökning vart tredje år. Under 2011 fick Folkhälsoenheten ansvaret att samordna genomförandet av en totalundersökning 2012. Undersökningen finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Enkäten genomfördes ute i länets skolor under v.11-14 2019 och en länsgemensam process inleddes därefter. Kommunernas drogsamordnare har tillsammans med Folkhälsoenheten och Länsstyrelsen diskuterat användningsområden för enkäten och gjort gemensamma behovsanalyser utifrån resultaten.

2019 års resultat
Pressmeddelande Pdf, 171.6 kB.
Resultatfilm

Länsrapport Pdf, 1.1 MB.
Berg Pdf, 729.3 kB.
Bräcke Pdf, 718.5 kB.
Härjedalen Pdf, 734.5 kB.
Krokom Pdf, 722.5 kB.
Ragunda Pdf, 697.1 kB.
Strömsund Pdf, 738.4 kB.
Åre Pdf, 701.2 kB.
Östersund Pdf, 774.9 kB.

2015 års resultat
Länsrapport Pdf, 1007.3 kB. (pdf, 1.1 MB)
Berg Pdf, 660.5 kB. (pdf, 1 MB)
Bräcke Pdf, 675.9 kB. (pdf, 1 MB)
Härjedalen Pdf, 671.5 kB. (pdf, 963.2 kB)
Krokom Pdf, 687.5 kB. (pdf, 1.1 MB)
Strömsund Pdf, 703.4 kB. (pdf, 1.1 MB)
Åre Pdf, 664.2 kB. (pdf, 1.1 MB)
Östersund Pdf, 756.5 kB. (pdf, 1.1 MB)

Ragunda kommun var ej med denna omgång.