En vecka fri från våld vecka 47

Fokusvecka En vecka fri från våld

Den 21 till den 27 november uppmärksammade Region Jämtland Härjedalen den nationella fokusveckan "En vecka fri från våld". Föreläsningar, inlägg i sociala medier och information på vissa ställen i hälso- sjukvårdens lokaler är några av aktiviteterna som skedde.

Syftet med veckan var att uppmärksamma det vålds-förebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Att också sprida kunskap om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor med budskapet att våld går att förebygga.

Aktiviteter som skedde var bland annat digitala föreläsningar. Om Incels av Länsstyrelsen samt om HBTQI-personers våldsutsatthet i nära relationer som RFSL föreläste om.

Önskar ni mer stöd och utvecklingshjälp i arbetet med att förhindra och upptäcka våld i nära relation samt öka kunskapen inom HBTQI-arbetet?
Kontakta Åsa och Ebba för mer information. Kontaktuppgifter i högerspalten.

För mer kunskapsstöd och konsultation se också www.rfsl.se


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se