Aktuell e-bok

Ett konto i OpenAthens ger dig tillgång till Medicinska bibliotekets elektroniska resurser utanför regionens slutna nät.

Du som har ett OpenAthens-konto kan i stort använda bibliotekets hemsida som vanligt utanför regionens slutna nät. Du kommer att komma till en OpenAthens-inloggningsruta i de fall då du vill komma åt en resurs som kräver en prenumeration.

För att registrera dig måste du vara anställd, student under Region Jämtland Härjedalens utbildningsansvar eller anställd av en privat vårdgivare som har ett avtal med Regionen.

Du måste registrera dig från en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk eller med en Region Jämtland Härjedalen-mejladress.

För att komma till registreringsformuläret, klicka här.

Använd din mejladress och det lösenord du valt vid aktivering av OpenAthens-kontot för att logga in.


Har du redan ett konto? Använd länk MyAthens i menyn.


Om du tidigare använt BrowZine-appen måste du ”Update Login Credentials” under ”Settings” till ditt nya OpenAthens-inlogg.

Se här för att kunna använda UpToDate utanför regionens slutna nät.


Frågor? Kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se


1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)