Proxive har upphört, ny tjänst för fjärråtkomst är på gång.

Veckans ebok

Sammanställer översikter som summerar evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården.

 

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)