COVID-19: 26/1 - 30/6 fungerar Medicinska biblioteket och Kliniskt Träningscentrum som vaccinationscentral.

Lokalen är STÄNGD för alla besök men bibliotekets verksamhet är fortsatt igång - det går att låna böcker, beställa artiklar, få hjälp med litteratursökningar mm.

Frågor till biblioteket : medicinskabiblioteket@regionjh.se

Frågor om vaccination och lokal : ulrica.jonsson@regionjh.se

E-resurser direkt i din hand

De flesta e-resurser erbjuder användaren att registrera konton, med vilka man får utökade funktioner som att exempelvis spara artiklar för senare läsning. När du registrerat konton kan du även använda e-resursernas appar, som laddas ner via Google Play eller App Store.

Sidan är under uppbyggnad.


AccessMedicine

Mer information kommer.


BrowZine

Du kan bläddra i drygt 2000 e-tidskrifter som vi prenumererar på samt en stor mängd medicinska OpenAccess-tidskrifter genom att använda läsprogrammet BrowZine. Om du skapar ett personligt BrowZine-konto kan du dessutom spara e-tidskrifter och artiklar i en egen bokhylla.

Du kan använda BrowZine på en dator via länken på Medicinska bibliotekets hemsida eller som app.
Använd OpenAthens för att komma åt BrowZine utanför regionens nät.

Kontakta Medicinska biblioteket om du vill ha hjälp.

Film - Getting started with BrowZine


ClinicalKey

ClinicalKey är en samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.Under valet Browse kan du välja Clinical overviews där du kan söka på diagnos eller ämnesområde.

Du kan använda ClinicalKey på en dator via länken på Medicinska bibliotekets hemsida eller som app.
För att använda appen måste du först skapa ett personligt konto i ClinicalKey. Kontot kan du använda på dator och i appen och logga in i utan att behöva gå via OpenAthens.

Skapa ett konto och kom igång med appen - Klicka här för manual.

Kontakta Medicinska biblioteket om du vill ha hjälp.


Cochrane Library

Mer information kommer.


EBSCO Mobile

Mer information kommer.


UpToDate

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.

UpToDate är även tillgängligt utanför regionens nätverk genom att du skapar ett användarkonto som du sedan kan logga in på, oavsett vilket nät du använder - du behöver inte OpenAthens för att använda UpToDate. Klicka här för mer information om UpToDate

För att använda UpToDate utanför regionens nätverk:

Gå till UpToDate.com inom regionens nätverk.

  • Gå till UpToDate.com inom regionens nätverk

  • Klicka på "Register" i det övre högra hörnet på sidan och skapa ett konto

  • Du kan nu logga in på UpToDate.com utanför regionens nätverk och använda appen som du laddar ner i App store eller Google play

Du kan nu logga in på UpToDate.com utanför regionens nätverk och använda appen som du laddar ner i App store eller Google play.

Kontakta Medicinska biblioteket om du vill ha hjälp.


1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)