Det går inte att komma åt flera av bibliotekets resurser med Explorer, använd Chrome eller Edge.

Se information från IT på insidanlänk till annan webbplats

Proxive har upphört, ny tjänst för fjärråtkomst är på gång.

Veckans ebok

E-resurser A-Ö

AccessMedicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - innhåller referensverk, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

BrowZinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - visningstjönst för våra tidskirfter, läs mer här

CINAHL+länk till annan webbplats Cumulative Index to Nursing and Allied Health

ClinicalKeylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innhåller tidskrifter, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

Cochrane Librarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller evidens läs mer här

Dagens Medicin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermejla för inloggningsuppgifter

DIVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Digitala vetenskapliga arkivet (gratistjänst)

FASSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författningshandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Harrison´s Priciples of Internal Medicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ingår i AccessMedicine

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internetmedicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Internetodontologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Janusinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal (gratistjänst)

KI Alumnilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster AT-prov; TEUS; TULE (gratistjänst)

KIB - Karolinska institutets biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkartidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsverket - behandlingsrekomendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsvärldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Medline via EBSCOhostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OTseekerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster evidensbaserad arbetsterapi (gratistjänst)

Palliativguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård

PEDrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster evidensbaserad sjukgymnastik (gratistjänst)

Praktisk medicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården (gratistjänst)

PsycINFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PubMedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läs mer här

Rikshandboken i barnhälso vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

SIS - standarderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen - riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk MeSHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Sveriges kommuner och landsting - SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweMed+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nordiska tidskriftsartiklar inom medicin (gratistjänst)

TRIPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Turning Research Into Practice (gratistjänst)

UpToDatelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läs mer här

Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Z-läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)
(OBS! Endast för bibliotekspersonal)