Aktuell e-bok

E-resurser A-Ö

AccessMedicine - innhåller referensverk, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

BrowZine - visningstjönst för våra tidskirfter, läs mer här

CINAHL+ Cumulative Index to Nursing and Allied Health

ClinicalKey innhåller tidskrifter, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

Cochrane Library innehåller evidens läs mer här

DIVA Digitala vetenskapliga arkivet (gratistjänst)

FASS (gratistjänst)

Folkhälsomyndigheten

Författningshandboken

Harrison´s Priciples of Internal Medicine ingår i AccessMedicine

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)

Internetmedicin (gratistjänst)

Internetodontologi (gratistjänst)

Janusinfo läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal (gratistjänst)

KI Alumni AT-prov; TEUS; TULE (gratistjänst)

KIB - Karolinska institutets bibliotek

Läkartidningen (gratistjänst)

Läkemedelsboken (gratistjänst)

Läkemedelsverket - behandlingsrekomendationer (gratistjänst)

Läkemedelsvärlden (gratistjänst)

Medline via EBSCOhost

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

OTseeker evidensbaserad arbetsterapi (gratistjänst)

Palliativguiden nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård

PEDro evidensbaserad sjukgymnastik (gratistjänst)

Praktisk medicin för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården (gratistjänst)

PsycINFO

PubMed läs mer här

Rikshandboken i barnhälso vård (gratistjänst)

SIS - standarder

Socialstyrelsen - riktlinjer (gratistjänst)

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU

Svensk MeSH (gratistjänst)

Sveriges kommuner och landsting - SKL

SweMed+ nordiska tidskriftsartiklar inom medicin (gratistjänst)

TRIP Turning Research Into Practice (gratistjänst)

UpToDate läs mer här

Vårdhandboken (gratistjänst)

Z-läkemedel (gratistjänst)
1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)