Veckans ebok

E-resurser A-Ö

AccessMedicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - innhåller referensverk, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

BrowZinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - visningstjönst för våra tidskirfter, läs mer här

CINAHL+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Cumulative Index to Nursing and Allied Health

ClinicalKeylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innhåller tidskrifter, eböcker, beslutsstöd m.m. läs mer här

Cochrane Librarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller evidens läs mer här

Dagens Medicin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermejla för inloggningsuppgifter

DIVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Digitala vetenskapliga arkivet (gratistjänst)

FASSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författningshandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Harrison´s Priciples of Internal Medicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ingår i AccessMedicine

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internetmedicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Internetodontologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Janusinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal (gratistjänst)

KI Alumnilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster AT-prov; TEUS; TULE (gratistjänst)

KIB - Karolinska institutets biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkartidningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsverket - behandlingsrekomendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Läkemedelsvärldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Medline via EBSCOhostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OTseekerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster evidensbaserad arbetsterapi (gratistjänst)

Palliativguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård

PEDrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster evidensbaserad sjukgymnastik (gratistjänst)

Praktisk medicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården (gratistjänst)

PsycINFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PubMedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läs mer här

Rikshandboken i barnhälso vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

SIS - standarderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen - riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk MeSHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Sveriges kommuner och landsting - SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweMed+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nordiska tidskriftsartiklar inom medicin (gratistjänst)

TRIPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Turning Research Into Practice (gratistjänst)

UpToDatelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läs mer här

Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)

Z-läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gratistjänst)
(OBS! Endast för bibliotekspersonal)